logo

Din varukorg

Varukorgen är tom
 • Lekmer.se är nu Lekmer.com! Upplev samma fantastiska utbud med en fräsch ny look!
Hem/Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.lekmer.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Babyshop Sthlm Holding AB,CIN:556699-1542 (”Lekmer”) när du mottagit en leveransbekräftelse från Babyshop Sthlm Holding AB per e-post. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Lekmer framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

Lekmer är certifierat av Trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Lekmer accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Lekmer förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Lekmer reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Lekmer har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Lekmer ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Lekmer eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken firmanamn produktnamn bilder och grafik design layout samt information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Lekmer.

2. Avtal och Beställning

Varför kan man inte göra en beställning om värdet understiger 99 SEK? Vi jobbar hårt för att våra kunder ska få den absolut bästa upplevelsen och samtidigt göra det hållbart för fler kunder att ta del av vårt fina utbud. Vi satsar mycket på kundservice, lagerhantering och på våra beställningar, något som inte hade varit möjligt utan denna gräns.

Vi anser också att det är viktigt från ett hållbarhetsperspektiv att man slår ihop sina inköp eller väntar om man bara behöver ha en mindre produkt så vi kan skicka större beställningar färre gånger istället för att skicka många mindre beställningar som får en större påverkan på miljön vilket uppskattas av många kunder.

Finns det ett minimibelopp när man handlar med presentkort?  Samma minimibelopp gäller som för för alla andra beställningar. Beloppet är 99 SEK och det går bra att använda andra betalningsmetoder om ditt presentkort inte täcker hela beloppet. 

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Lekmers Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Lekmer bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Lekmer per e-post. Lekmer uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Lekmers kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Lekmer. Om beställningen återkallas så kommer Lekmer att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm. 

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Lekmers behandling av personuppgifter finns i Lekmers Integritetspolicy.

 4. Friskskrivning

Lekmer reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Lekmer har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Lekmer ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

 5. Kampanjer och erbjudanden

Lekmer kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Lekmer i samband med kampanjen. Lekmer förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 6. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Lekmer har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Lekmer. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Lekmer eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Lekmer förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

 7. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Lekmer skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.. Vid leveransförsening meddelar Lekmer dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet. 

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS.

8. Ångerrätt 

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lekmer detta inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder kosmetiska produkter badkläder hårtorkar och liknande produkter rakapparater eltandborstar vågar värmedynor och fotbad); (c) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller (d) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram applikationer spel musik videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Lekmer. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Lekmer. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Lekmer enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen du finner dessa här.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Lekmer tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Lekmer erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Lekmer rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Lekmer betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Lekmer tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Lekmer får dock vänta med återbetalningen tills Lekmer tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 9. Garanti och reklamation

Vissa av Lekmers varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende såsom ombyggnation uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Lekmer så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Lekmer att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Lekmer strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Lekmer mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Lekmer förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Lekmer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. Länkar

Lekmer kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Lekmers kontroll och webbplatser utanför Lekmers kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Lekmer försöker säkerställa att Lekmer enbart länkar till webbplatser som delar Lekmers personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Lekmer inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 11. Force Majeure

Lekmer ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Lekmer inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Lekmer Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Lekmer rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. Ändringar av Villkoren

 Lekmer förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Lekmer har informerat Kunden om ändringarna. Lekmer rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

 14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Lekmers kundtjänst.

14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Lekmers kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Lekmers beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

1. Allmänt

Lekmer värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Babyshop Sthlm Holding AB, CIN:556699-1542, BOX 29098, 100 52 Stockholm, Sverige, mydata@lekmer.se (“Lekmer/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Lekmer tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Lekmer.

Delar av Integritetspolicyn är också tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster  (”Prenumerant”).

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lekmer är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Babyshop Sthlm Holding AB, BOX 29098, 100 52 Stockholm

Tel: 010 750 24 14

E-post: mydata@lekmer.se

Lekmer avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund hos Lekmer behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Lekmers hemsida, använder dig av Lekmers support, besöker Lekmers hemsida eller på annat sätt har kontakt med Lekmer. De ändamål som ligger till grund för Lekmers behandling av personuppgifter anges i avsnitt 5.

Som Prenumerant hos Lekmer behandlar vi personuppgifter om dig. Samtliga personuppgifter specificeras i avsnitt 4.

Lekmer samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster som Klarna för adressuppdatering.

4. Sammanställning av personuppgiftshantering

4.1. Åtaganden i samband med beställning/köp

Rättslig grund

Fullgörande av avtal Behandling av personuppgifter krävs för Lekmers fullgörande av åtaganden i samband med beställning/köp. Avsaknad av personuppgifter innebär att Lekmer inte kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Kreditupplysningar

 • Information om köp

Typ av behandling

 • Leverans (inklusive kontakt i samband med leveransen)

 • Identifikation

 • Betalningshantering (inklusive eventuellt inhämtande av kreditupplysning samt analys av möjliga betallösningar)

 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden

4.2. Fullgöra Lekmers rättsliga förpliktelser

Rättslig grund

Lagstadgat krav Behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Avsaknad av personuppgifter innebär att Lekmer inte kan efterleva rättsliga skyldigheter och kan tvingas neka köpet.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Kreditupplysningar

 • Information om köp

 • Information om eventuella fel/klagomål

Typ av behandling

Hantering nödvändig för att uppfylla Lekmers rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)

Automatiserat besultsfattande

Nej

Lagringstid

I enlighet med lagstadgade krav

4.3. Marknadsföring & segmenterad marknadsföring av Lekmers varor via email, telefon eller SMS/MMS

Rättslig grund

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lekmers berättigade intresse av viss marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Ålder

 • Kön

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Köphistorik

 • Köp- och användargenererade data

Typ av behandling

 • Utskick av nyhetsbrev med information och erbjudanden

 • Förenkla användning av Lekmers tjänster (t.ex. genom att spara favoriter och på så vis underlätta framtida köp eller påminna dig om varor som glömts i den digitala varukorgen)

 • Personlig kommunikation baserad på ditt beteende via Lekmers medier

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att ge fler erbjudanden från Lekmer

4.4. Individanpassade erbjudanden samt riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Rättslig grund

Samtycke Behandling sker efter inhämtande av samtycke till viss anpassad marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Ålder

 • Kön

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Köphistorik

 • Köp- och användargenererade data

 • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler

Typ av behandling

Personligt anpassad marknadsföring (t.ex. relevanta produktrekommendationer, presentation av specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder)

Analys av dina personuppgifter görs på individnivå. Analysen ligger till grund för Lekmers kommunikation med dig och de erbjudanden, förmåner och information som skickas till dig

Automatiserat beslutsfattande

Ja

Lagringstid

Tills samtycket återkallas

4.5. Hantera kundserviceärenden

Rättslig grund

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Lekmers berättigade intresse av kundservice.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Köphistorik

 • Korrespondens

 • Eventuella fel/klagomål

Typ av behandling

 • Kommunikation och besvarande av eventuella spörsmål till vår kundtjänst

 • Identifiering och utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

Tills ärendet är avslutat

4.6. Genomförande och hantering av tävlingar och/eller event

Rättslig grund

Samtycke Behandling sker efter inhämtande av samtycke till behandling av personuppgifter för hantering av tävlingar och/eller event.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Information om tävlingsbidrag

 • Information om eventutvärderingar

Typ av behandling

 • Kontakt innan och efter tävlingar eller event där du har deltagit (t.ex. anmälningar, frågor eller utvärderingar)

 • Identifiering

 • Val av vinnare

 • Förmedling av eventuella vinster

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

Under tiden tävlingen/eventen och moment därtill pågår

4.7. Utvärdering, utveckling och förbättring Lekmers tjänster, produkter och system

Rättslig grund

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Lekmers berättigade intresse av utvärdering, utveckling och förbättring av Lekmers tjänster, produkter och system.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder

 • Kön

 • Hemsäte

 • Korrespondens/feedback om Lekmers produkter

 • Köp- och användargenererade data

 • Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

 • Information om din integration med Lekmer

Typ av behandling

 • Anpassning av tjänster

 • Framtagande av underlag för förbättring av varu- och logistikflöden (t.ex. prognostisering av inköp, lager och leveranser)

 • Framtagande av underlag utveckling och förbättring av Lekmers varusortiment

 • Framtagande av underlag för att utveckling och förbättring av Lekmers resurseffektivitet

 • Framtagande av underlag för planering av etableringar

 • Erbjuda möjlighet att påverka varusortiment

 • Framtagande av underlag för att förbättring och utveckling av IT-system 

 • Analyser av personuppgifter görs genom en segmentering av kunder och görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierad eller pseudonymiserad data

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

36 månader från insamlandet

4.8. Förhindra, förebygga och utreda brott mot Lekmer samt förhindra missbruk av Lekmers tjänster

Rättslig grund

Lagstadgat krav och berättigat intresse

 1. Behandling av personuppgifter vid lagstadgat krav.

 2. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Lekmers berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott samt förhindra missbruk av Lekmers tjänster.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer

 • Videoinspelningar från kamerabevakning

 • Köp- och användargenererade data

 • Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

 • Information om din integration med Lekmer

Typ av behandling

 • Förhindra och utreda eventuella bedrägerier/lagöverträdelser

 • Förhindra av trakasserier, skräppostutskick, phising, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Lekmers villkor

 • Skydd och förbättring av IT-miljö

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

36 månader från insamlandet

4.9. Administration av kundprofil

Rättslig grund

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Lekmers berättigade intresse av att administrera din kundprofil och underlätta för dig att nyttja dina rättigheter till ändring, radering, begränsning av lagrade personuppgifter samt dataportabilitet.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Betalningshistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Kreditupplysningar

 • Information om köp

 • Användarnamn och lösenord

 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Typ av behandling

 • Möjliggöra inloggning

 • Säkerställa identitet

 • Ge dig möjlighet att ändra, radera och begränsa lagring av personuppgifter

 • Säkerställa korrekta och uppdaterade personuppgifter

 • Erbjuda tillgång till köp- och betalningshistorik

 • Hantering av dina kundval

Automatiserat beslutsfattande

Nej

Lagringstid

36 månader från insamlandet

När Lekmer behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi bedömt att vårt intresse av behandla personuppgifterna väger tyngre än det integritetsintrång som behandlingen kan innebära, dels för att behandlingen är begränsad samt att den registrerade kan kontakta Lekmer och när som helst få sina uppgifter raderade. Lekmer behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan ditt samtycke.

När Lekmer behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från dig måste ditt samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Om du har gett ditt samtycke till Lekmer har du rätt att när som helst återkalla det.

5. Profilering

För Prenumeranter kan Lekmer komma att behandla personuppgifter genom profilering. Sådan profilering sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till mydata@lekmer.se. När Lekmer har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

6. Tillgång till lagrade personuppgifter

Lekmer kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Lekmer samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. Våra samarbetspartners är: Panagora, Daniel Jernström, QlickView, Element Logic, PerfectIT, Unifaun, Posti, PostNord, UPS, Shipwallet, Hörby Bruk, Captech, Leggodt, Pragma, NSH Nordic, Zendesk, Xcally, Relation Desk, Netigate, PayPal, Nets/DIBS, Adyen, Trustly, Klarna, Customer Value, Rule, Preglife, Google, Forward3D, Lifeler, Nosto, TradeDoubler, Criteo, Facebook, Hojtar, Sitegainer, Disqus, Yandex, vk.com, Sogou, Baidu, Microsoft, Naver, Affiliate Window, CrazyEgg, Datafeedwatch, Wordpress, Relex, Redeal och Veinteractive.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part utanför Lekmer Group-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Lekmer kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lekmers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Lekmer strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). De överföringar som sker görs till USA, för Google Analytics (analys) och Zendesk (kundtjänst). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och personer som omfattas av överföringen kommer underrättas.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all kortinformation i krypterad form. Detta innebär att kortinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Lekmer kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

 8. Vilka är dina rättigheter?

Lekmer kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Lekmer behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt genom en skriftligt undertecknad ansökan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att Lekmer utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Lekmer måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Lekmer har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

När Lekmers personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Lekmer endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Lekmer behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till mydata@lekmer.se. Om du har lämnat samtycke till Lekmer att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till mydata@lekmer.se.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 9. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Lekmer använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

10. Eventuella ändringar av Lekmers integritetspolicy

Lekmer förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn väsentligen ändras kommer Lekmer att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida och/eller genom mailutskick till dig.

11. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är: Babyshop Sthlm Holding AB BOX 29098 100 52 Stockholm Sverige Telefon: 010 750 24 14 E-post: mydata@lekmer.se Företagsregister: Bolagsverket Organisationsnummer: 556699-1542

Hos oss på Lekmer.se är det viktigt att du ska känna dig trygg att alltid kunna handla till bästa möjliga pris. Vi erbjuder därför prismatchning som innebär att om produkten du köpt har ett lägre pris inom 14 dagar från att du lagt din order, så betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Vi prismatchar bara mot vår egen hemsida. 

Förutsättningarna för att prismatchningen ska gälla är följande:

 • Prismatchningen gäller i 14 dagar efter du genomfört ditt köp på lekmer.se.

 • Produkten du önskar prismatcha ska vara av  samma märke, typ, modellår och specifikationer som den du jämför med.

 • Prismatchningen gäller endast totalbeloppet, dvs. när fraktkostnader och andra eventuella expedieringskostnader är inräknade. 

 • Produkten måste finnas i lager hos oss och kunna levereras per omgående.

 • Prismatchningen gäller inte när du köpt en vara på kampanj exempelvis 3 för 2 eller 20% på alla varor.

 • Prismatchningen kan inte kombineras med andra rabattkoder.

 • Prismatchningen gäller endast vid köp för privat bruk, och inte för återförsäljning. Lekmer förbehåller sig rätten att begränsa prismatchningen till ett exemplar av varje produkt per kund.

Innan du kontaktar oss för en prismatchning önskar vi att du har kontrollerat ovan nämnda kriterier.

Om ovanstående punkter är uppfyllda, och du önskar åberopa prismatchningen vänligen kontakta kontakta oss via vårt webbformulär här. Säkerställ att nedan information är inkluderat i ditt mail.

 • Skärmdump av produkt med det lägre priset.

 • Lekmers ordernummer alternativt den mailadress du använt när la ordern hos oss.

Om du redan har lagt din beställning och åberopar prismatchningen i efterhand kommer vi, vid eventuellt godkännande, återbetala mellanskillnaden genom det betalsätt du använt vid köpet.

Om du önskar göra en prismatchning och inte ännu lagt din order önskar vi att du kontaktar oss och inväntar återkoppling före köpet genomförs. 

Lekmer har förlossningsgaranti på alla babyprodukter. Garantin innebär att ni har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå som planerat. Garantin gäller upp till fyra veckor efter förlossningsdatumet. Vid tillämpande av förlossningsgarantin ska produkterna vara oanvända och returneras i originalförpackningarna, du ska även kunna uppvisa ett läkarintyg.

Om du är under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för att kunna beställa hos oss.

Vi skickar alla beställningar från EU. Skatter och avgifter kan tillkomma om man lägger en beställning till ett land som ligger utanför EU. Vi rekommenderar alltid att kontrollera med det lokala tullkontoret för mer information.

Vi erbjuder inte Tax Free.

Du som prenumererar på våra kommersiella nyhetsbrev kan när som helst välja att avregistrera dig via den länk du finner längst ner i varje nyhetsbrev.