logo

Elvie

Elvie är företaget vars syfte är att förbättra kvinnors liv genom smart teknik. De tar sig an problemen från kvinnors perspektiv och löser dem på nya och innovativa sätt, märkets bröstpumpar är lysande exempel på detta. Elvie arbetar mot att få kvinnor att tänka på sig själva på ett helt nytt sätt.

16 produkter