logo

Hållbarhet

Babyshop Group (nedan kallat BSG) bestående av Babyshop.com, Lekmer.se, Alexandalexa.com, Melijoe.com samt vår Flagship store i Sverige, är idag en ledande global omnikanalaktör med en årlig omsättning på över 100 miljoner Euro. I Jönköping har man byggt upp ett helt automatiserat lager bestående av 130,000 lådor och 120 robotar, som sedan juni 2020 drivs helt på förnybar energi. För närvarande har BSG kontor i Stockholm. Inom BSG arbetar 50 olika nationaliteter varav 70% är kvinnor.

BSG är ett företag med hög entreprenörsanda som brinner för att skapa den bästa kundupplevelsen i enlighet med företagets ledord; Lead Not Follow, Own it, Simplify och One Family. Gruppen startades år 2006 av entreprenörerna och makarna Linn och Marcus Tagesson och innefattade då en enda domän; babyshop.se.

Vi på BSG strävar alltid efter att förbättra våra interna processer och vi är särskilt angelägna om projekt som hjälper oss att minska ytterligare avfall.

Vår ambition är fortfarande att vara öppna för nya arbetssätt om vi ser möjligheter till förbättringar och möjligheter att förenkla. Ett bra exempel på detta är vårt nya Project Paperless, där vi har bytt ut den fysiska pappret av försäljningsfaktura, packlista och returetiketten med digitala dokument, tillgängliga för utskrift vid behov.

För att undvika att dessa pappersdokument riskerar att hamna direkt i papperskorgen, vilket skapar ytterligare avfall för våra kunder och låt oss vara ärliga – ytterligare kostnader för oss, har vi beslutat att digitalisera dem.

På så sätt säkerställer vi fortfarande att kunden får alla viktiga dokument, men istället via sin inkorg, samtidigt som inget ytterligare avfall skapas, och all info förblir tillgänglig digitalt vid behov.

Babyshop is FSC® certified since 2021. The Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, icke-vinstrivande organsiation som ägnar sig åt att främja ansvarsfull skogsförvaltning världen över. FSC® definierar standarder baserat på övernskomna principer för ansvarsfull skogsskötsel som stöttas av miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter. För att lära dig mer besök www.fsc.org. Spana in våra FSC®-certifierade produkter.

BSG har beslutat att jobba mot FN:s globala mål mot en hållbar utveckling och framtid https://sdgs.un.org/goals. Den interna Agenda2030-gruppen, bestående av managementrepresentanter från olika delar av företaget har gemensamt kommit överens om att satsa på mål som passar BGS och där de tror att BSG kan göra verklig skillnad.

BSG:s huvudsakliga hållbarhetsinitiativ bygger på de av FN:s hållbara utvecklingsmål som den interna Agenda 2030-gruppen har valt som fokus.

Report section

Topic

Sustainable purchasing

Sustainable purchases Material assessment Reduce chemical impact Product safety and compliance

Suppliers

Increase transparency Sustainable production

Sustainable operations

Reduce emissions B2C transports and returns Reuse and recycle Packaging Sustainable tech-solutions

People

Healthy employee Working conditions Diversity and equality

Social engagement

Education for everyone Charitable initiatives

Ja, vi har både miljökrav och sociala hållbarhetskrav för alla våra leverantörer. Leverantörerna måste åta sig att följa vårt kemikaliekontrakt som är uppsatt i enlighet med EU:s kemikalie- och säkerhetslagar. De måste även följa våra riktlinjer för kvalitet samt informera oss om sitt hållbarhetsarbete. När det gäller våra egna varumärken har vi både ett större ansvar och inflytande på produktionen då vi har direktkontakt med fabrikerna och på så vis kan påverka hela processen. Vi har tagit fram en Code of Conduct som alla fabriker och leverantörer måste följa. Vi gör även regelbundna besök och granskningar tillsammans med externa samarbetspartners för att säkerhetsställa att alla våra krav uppfylls. När det gäller våra externa varumärken delar vi ansvaret med leverantörerna när det handlar om hållbar utveckling. Vi jobbar kontinuerligt med att inspirera och utveckla hållbarhetsområdet för att kunna se förändring i alla delar av produktions- och leverantörskedjan. Vi är även medlemmar i amfori BSCI som är en global organisation med målet att säkerställa öppen, etisk och hållbar handel. Det är av högsta prioritet att alla produkter som säljs via våra kanaler inte kommer från en produktion där barnarbete och tvångsarbete förekommer. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka säkerställa en produktion där alla arbetare har rättvisa arbetsförhållanden. Vår ambition är att ständigt utöka vårt hållbara sortiment och vi kommer därför att styra våra inköp mot varumärken som kan tillhandahålla hållbara produkter.

Ja, det har vi. Vi har i dialog med alla våra leverantörer kommunicerat vilka ämnen och material vi helt vill utesluta eller minska användningen av. Denna information finns till exempel tydligt specad i kontrakt och annan företagsinformation. Nedan kan du se några exempel på vilka ämnen och material det rör sig om: PVC BSG jobbar på att avveckla användande av PVC i majoriteten av våra produkter och hoppas att kunna erbjuda PVC-fria produkter inom en snar framtid. Däremot accepteras tre stycken produkttyper: bollar, dockor och uppblåsbara simprodukter / pooler. När en produkt innehåller PVC måste CAS-nummer och namnet på det mjukgörande ämnena som används rapporteras till BSG. Fluorkolväten Från och med 2020 köper BSG inte längre produkter som har behandlats med flourokarboner l (PFAS, PFOA, PFOS, PFC etc). Fluorkolväten tillsätts vanligtvis för att minska funktionellt slitage och göra skor vatten- och smutsavvisande. BSGs egen produktion är 100% flourokarbonfri i. Päls BSG har en pälsfri policy vilket innebär att alla våra produkter ska vara 100% fria från päls, angorapäls och mohair. Ull och dun accepteras om det finns “Responsible Wool Standard” certifiering, “Responsible Down Standard” certifiering eller om leverantören har påvisat detaljer från produktionen med bevis för att de endast använder etiska och ansvarsfulla leverantörer som en del av distributionskedja. SVHC-ämnen BSG fasar ut alla produkter som innehåller någon typ av SVHC-ämnen (mycket farliga ämnen enligt REACH).

75% av alla BSG:s produkter får plats i det automatiserade lagret som drivs av 120 elrobotar. Beställningar som skickas från det automatiserade lagret förpackas i kartonger och papperspåsar. Robotarna optimerar lådornas storlekar vilket gör att väldigt lite eller ingen extra luft behöver transporteras. Sedan vi utvecklade denna automatiserade process har lådornas storlek minskat med i genomsnitt 25%, vilket har lett till lägre utsläpp och kostnader. Både lådornas och påsarnas papper är tillverkat av 70-100% återvunnet material och är 100% återvinningsbart. I slutet av 2020 övergick BSG även från plast till papperspåsar. Från 2021 och framåt kommer endast papperspåsar att användas för att minska användningen av engångsplast och plastavfall. Varor som inte får plats i det automatiserade lagret skickas vanligtvis i sin originalförpackning eller så ompackas den på lagret för att artikeln inte ska skadas under leveransen. Vårt 43,000 m2 stora lager är placerat i södra Sverige och drivs av 100% förnybar energi.

Nej, returerna hanteras på vårt lager av BSG anställda. Generellt är mängden returer väldigt låg - 9% jämfört med vuxenmode som ligger på 40-60%. Detta är såklart något som vi kontinuerligt övervakar och försöker förbättra genom att förmedla bättre information till våra kunder.

Jämställdhet och mångfald är två frågor som BSG jobbat med kontinuerligt under åren. När en första mätning gjordes 2019 visade den att över 50 nationaliteter jobbar inom gruppen. Från och med 2021 har gruppen en kvinnlig VD och majoriteten av ledamöterna i styrelsen är kvinnor. BSG har även haft en kvinnlig styrelseordförande sedan 2018.

Ambitionen genom att anamma FN:s hållbarhetsmål nummer fem är att inget kön ska representera mer än 60% av företaget. Detta gäller bolaget i stort, styrelse, ledningsgrupp, chefer, enskilda team och avdelningar etc.